الفئة: التعاون

Artisti e gruppi con i quali Andrius ha stretto collaborazioni per la realizzazione di brani o raccolte, oppure gemellaggi artistici.

تحالف هائل الجديد يمكن أن تدمر الكوكب

السابق اللحن

Quando أندريوس أندريوس Incontro

جريدة

تعطي مصادر موثوقة أنه بالتأكيد, نحن التذمر أن تذهب إلى فلورنسا, الاسترخاء في منطقة كاستيلو, انهم وضع الأساس لسابقة خطيرة في عالم الموسيقى العالمي.

لتأكيد شائعات هو جون Palledigomma, المدير الفني للSuoce الموسيقى: Andrius e Andrius si sono incontrati e sono tutt’ora certamente in contatto!!

عندما يتحدث Palledigomma وأندريوس أندريوس, تشير إلى مكان آمن أندريا كوربو (زعيم إشاعة) البريد أندرو فلورنسا, ويقترن محددة بشكل متكرر من قبل الخبراء كما “مقلق”. Il sospetto è che i due intendano produrre qualcosa in coproduzione, il ché potrebbe significare un nuovo scenario fino ad oggi inedito. Palledigomma rassicura sul fatto che il progetto Rumores non subirà nessuna distrazione e che certamente non prenderà parte ai piani di fusione tra l’italo americana FCA e la franco nipponica Renault Nissan. D’altro canto se risultasse vera la partnership tra i due Andrius, l’Europa stessa potrebbe anticipare la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Insomma, per dirla in parole povere ci sono i presupposti per un grosso guaio.

السابق اللحن

وعد إعداد هو الحفاظ قمت بنشرها على هذه القصة سيئة جديدة.

بيير لويجي Norziglia

Norzi & محيط

بيير لويجي Norziglia, واحد منا!

Norzi

اكثر من المستبعد الشراكات هو بالتأكيد واحد بين أندرو والأسطوري “Norzi“, al secolo بيير لويجي Norziglia.

ليس من السهل للحصول على القليل من الاهتمام من هذا الرجل, دائما مشغول في الدراسات اللغوية له والبحث عن فهم عقول الشباب, انه يتغذى على المعرفة في سياق نشاطهم المهني, nell'irrinunciabile ولكن أيضا عالم الرياضة, حيث Norzi تتفوق في قدرتها مدرب ومدرب لاعبين من الشباب.

لكن, تمكن أندريوس للحصول على واحد على الأقل “و” عرضي, واحدة من تلك اللفتات الإنسانية الخيرة التي انتهت Norzi مع المنحة.اذا سارت الامور على الطريق الصحيح، ثم يمكنك أن تقرأ هنا, هذا الموقع المتهور, الكلمة المكتوبة, من يدق على لوحة المفاتيح Norzi, للفرح وبي الخاص بك.

هو مكتوب موقر وسريالية, ولكن أيضا الشعر, سوف تجد في بعض الأحيان أن الفضاء في كلمات الموسيقى يستحق دعم.

Leggi الناس الصناعي, direttamente dalla penna del Norzi

 

منشورات الأخيرة:


 

تومي المفتوحة

la nostra vita cambia spesso percorso, a volte anche per un incontro sbagliato.

تومي المفتوحة
Critico letterario poco impegnato

I tempi cambiano, tutto è in continuo movimento, così Andrius ha chiesto la collaborazione di un grande dei nostri tempi, il leggendario Tommy Open.

Si lo sappiamo, è sempre stato difficile tenerlo a bada, farlo rimanere allineato e calmo, però non si poteva limitare questo sito al solo mondo musicale. Ora chissà come andrà a finire, lui forse manco si degnerà di raccontarvi qualcosa, forse manco ci cagherà.

Pazienza, in noi è viva la speranza. Viva Tommy Open.


منشورات الأخيرة:

. التصنيفات: التعاون, تومي يخبرك. الكلمات: .

بييرو جاربين

بييرو جاربين
بييرو جاربين

Musicista, cantante e autore pratese, fortemente legato alle melodie degli anni ’70. Anni che celebraano la nascita della musica popolare, di generi come il soft rock, pop rock, con artisti di fama internazionale, come The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Fleetwood Mac, The Carpenters, Elton John, Carly Simon, John Denver, Eagles, America, Chicago, Paul McCartney e Steely Dan, così come l’ulteriore crescita del genere rhythm and blues (R&B), di artisti come il polistrumentista Stevie Wonder e il quintetto popolare The Jackson 5. La metà degli anni 1970 ha visto anche la nascita della disco music e delle Discoteche, che ha dominato durante la seconda metà del decennio con gruppi come il Bee Gees, ABBA, Village People, Donna Summer. Nascono i primi generi Electro, Synth, Pop, Dance e Punk. Inoltre Elvis Presley, il cantante best seller di questo decennio, raggiunge il picco del suo successo.  In tutto questo contesto, Piero si forma e cresce, fino a quando la vita lo porta a tralasciare la musica dal vivo, di cui era uno dei tanti attori sul territorio tra Prato e Firenze.  L’incontro con gli Ahmed Elman lo riporta ad impugnare ancora la sua vecchia chitarra nella seconda metà degli anni ’80.   Da questo incontro rimane ancora oggi l’attiva collaborazione con Luca Badini (Molla) e Andrea Corsini (أندرو), grazie alla quale, fra lunghe pause di riflessione, genera imprevedibili tormentoni di altri tempi, sotto l’etichettaGarbin Sound”.

Ascolta i brani di Piero Garbin

Parole e pensieri di Piero Garbin:

أليكس الألم

أليكس الألم
أليكس الألمأليكس الألم è un batterista, chitarrista e cantante di origine tedesca nato nel 1985 a Viterbo (Lazio) ma attualmente residente in California (USA) e Alicante (Spagna). Formatosi come batterista, inizia a cantare giovanissimo, scrivendo e componendo per diversi gruppi e formazioni di cui diventa cantante: SinRaiz, Electric Tea, HerusalemKill, Padisfack, Malice, Ricochet, Normon, dove fluiscono le sue influenze prevalentemente hard rock e grunge. في 2010 la sua canzone ‘Blood’ arriva ad essere trasmessa su RNE Radio Nacional Española e lo stesso anno anche su Radio 1 Rai.

Ha partecipato dal 2008 ad alcuni dei principali festival musicali rock spagnoli (Cap Roig, Arenal Sound, Low Cost, Contemporánea, Bbk livePrimavera Sound, Sonisphere) come sideman di vari gruppi del paese iberico.
Il suo stile è duro, diretto, molto crudo e ogni canzone viene rigorosamente registrata in una unica sessione per mantenere l’unicità e garantire la spontaneità dell’interpretazione.