Anti-glare

To je kompilacija kreiran potpuno virtualne instrumentacije, con uso massiccio di prodotti “Native Instruments”, i snimao sa Cackewalk Sonar 8.