dva jaja

Čak Andrius želeo da stvori nešto više komercijalnih. To je mini kolekciju koja upravlja da dosadi vrlo brzo.

dva jaja
Kliknite na naslovnici da slušaju ga na Spotify