એન્ડ્રુ Firenze

સ્વાગત!

એન્ડ્રુ

musica oligominerale

Andrius è un musicista fiorentino che produce musica diuretica, il suo sound è basato su un mix di psichedelìa, ઇલેક્ટ્રોનિક સંગીત અને મેલોડી મોટે ભાગે ધાન્યના લોટમાં રહેલું નત્રિલ. ઉત્પાદનો ગાયન સાઉન્ડટ્રેક અને પાચન મુશ્કેલીઓ માટે દર્શાવેલ છે.

Prime Student
C'è anche una bella offerta per gli Studenti !

In questo periodo Amazon Music Unlimited sta offrendo a tutti la possibilità di di ascoltare musica gratuitamente con semplice registrazione. Non sarà così per sempre, questa bellissima iniziativa durerà per 30 giorni, però è pur sempre un piacevole regalo. Guarda Qui.

vi segnalo questo spettacolare smartphone dal costo di 34,70€ !!

le sue caratteristiche sono notevoli: 5.0/5.8″ Quad Core 4GB+64GB, Android 8.0 Pie, Batteria 4000mAh, Fotocamera 16MP 8MP, Face ID/GPS/Hotspot, Dual Sim Guardalo su Amazon.

ઔદ્યોગિક લોકો

Un racconto che ci riproietta nella vita di quella grande realtà che fu l’Azienda Ferrania e tutta la valle che la ospitava e che oggi ne conserva la rovine.

Dalla penna di Pierluigi Norziglia

એન્ડ્રુ Firenze, કૉલમ સાઉન્ડ ડાયજેસ્ટઇવનો સમાવેશ થતો હતો!

સંગીત ડાઉનલોડ આ સાઇટ પરથી મૂત્રવર્ધક દવા (અપ્રસિદ્ધ સંગીત!)

તાજેતરના લેખો પ્રકાશિત