קלאסיקה אנטארקטיקה

יכאבראיקאר תקוע אנטארקטיקה, עבור צוות אין מה לעשות, אם אתה לא לחכות לעזרה. בינתיים, הפסנתרן מתחיל לנגן יצירה קלאסית. (2016)