qhaj ntawv

Tus sau hais tias ua koomtxoos nco txog qhov uas tsis. Yuav ua li cas yog ib yam dab tsi los yog ib tug neeg muaj ib tug me ntsis, hauv lub qhaj ntawv yog dab tsi thiab feem ntau nyob rau hauv nws cov pom ntau yam tsis zoo. E’ la prima (thiab tsuas yog kev cia siab) sau los ntawm nkauj ua los ntawm Andrius.