Հակահայկական շողալ

Այն հանդիսանում է ժողովածուն ստեղծվել լիովին վիրտուալ գործիքավորման, con uso massiccio di prodotti “Native Instruments”, եւ ձայնագրվել է Cackewalk Sonar 8.