ងងឹតល្អឥតខ្ចោះ

បន្ទាប់ពីបានល្អ 13 ឆ្នាំនៃការឈប់សំរាក, Andrius ដាក់ចូលទៅក្នុងប្រតិបត្ដិការស្ទូឌីយោផលិតកម្មតូចរបស់ខ្លួន. ដងបានផ្លាស់ប្តូរនិងការថតចម្រៀងទាំងនេះគឺជាឌីជីថលនៅលើ sonar 8 ល្លា Cakewalk. ក្តារចុចនិងសំឡេង Solton MS50 ផ្សេងទៀត Cakewalk.

អ្នកអាចទិញបទចម្រៀងមួយឬអាល់ប៊ុមទាំងមូល