អេឡិចត្រូត

អេឡិចត្រូត
€3.50
Year: 1994 – 1996
  • បទ
  • Description

Collezione di brani prodotti dal 1994 al 1996

Raccolta di brani Elettronici prodotti da Andrius tra il 1994 និង 1996. Strumentazione totalemente Hardware: Roland Mv30 – Korg M3R – Roland S50 – Peavey Specrum Organ

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
.
លោក Andrew

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.