ដានរបស់មនុស្ស

អ្នកនឹងមិនអាចស្តាប់វាទាំងស្រុងដោយមិនចាំបាច់ទិញវាទេ.
ដានរបស់មនុស្ស
€ ០.៥០
អាល់ប៊ុម(s):
រយៈពេល: 03:44 ឆ្នាំ: 2016
  • ការពិពណ៌នា

 

La tua navicella spaziale ti ha portato fino ad un mondo lontano, la sorpresa è quella di accorgersi che anche li c’è già passata una famiglia di Ostia. Ancora una voltaTracce Umane”.

La composizione prende ispirazione dalle sonorità dei leggendari Pink Floyd e dallo stile sonoro dei meno fortunati Marillion. Il tutto per un brano assolutamente originale firmato Andrius.

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
.
លោក Andrew

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.