ក្រៅស្រុក

Non potrai ascoltarlo interamente senza acquistarlo.
ក្រៅស្រុក
€0.50
Genre(s):
អាល់ប៊ុម(s):
Duration: 02:41 Year: 2015
  • Description

 

Un volo a pelo d’acqua ad altissima velocità, stiamo planando sopra le onde e gli schizzi di acqua salata, perforando casualmente le poche onde più alte, come un proiettile che oltrepassa una mela per poi proseguire una corsa senza fine.

 

 

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
.
លោក Andrew

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.