ផ្លូវដែក

Non potrai ascoltarlo interamente senza acquistarlo.
ផ្លូវដែក
€0.50
Genre(s):
អាល់ប៊ុម(s):
Duration: 03:34 Year: 2015
  • Description

 

Questo brano da inizio ad un nuovo viaggio, la destinazione è chiara nella mente ma qualcosa, lungo il percorso, ci costringerà a cambiare meta. Brano rock psichedelico immerso in una atmosfera adeguatamente cupa e triste.

 

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
.
លោក Andrew

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.