ចិតសិបម៉ាយល៍

Non potrai ascoltarlo interamente senza acquistarlo.
ចិតសិបម៉ាយល៍
€0.50
Genre(s):
Duration: 02:29 Year: 2017
  • Description

Siamo negli anni ’70 e sono state percorse 70 miglia, quando Andrius, con la sua 6 cilindri americana sbarca a San Francisco in California. Qui si mette a giocare a carte con Tony Dallara, mentre tutti e due vengono derubati del marsupio in pelle scamosciata, da una giovane e bellissima Nilla Pizzi che correndo gridava a tutti: “Non ho l’età…”

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
.
លោក Andrew

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.