ព្យុះនេះបានធ្វើដំណើរទៅ

Non potrai ascoltarlo interamente senza acquistarlo.
ព្យុះនេះបានធ្វើដំណើរទៅ
€0.20
Genre(s):
Year: 2014
  • Description

Oramai siamo dentro la tempesta, l’unica cosa da fare è uscirne quanto prima, ma per uscirne c’é da viaggiare ancora molto.

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
.
លោក Andrew

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.