គេងយ៉ាងខ្លាំង

Non potrai ascoltarlo interamente senza acquistarlo.
គេងយ៉ាងខ្លាំង
€0.20
Year: 2015
  • Description

Un brano che vi farà venire sonno, cantato da Oliver, un cantante virtuale, sintetizzato dal computer. អ៊ី’ un esperimento realizzato da Andrius sull’utilizzo di nuove frontiere tecnologiche al servizio della musica. Oliver è un cantante virtuale prodotto dal softwareVocaloid“, che riconosce note e parole e le utilizza secondo le istruzioni di Andrius.

បោះពុម្ពមិត្តភាព, ជា PDF & អ៊ីម៉ែល
.
លោក Andrew

អំពី លោក Andrew

Andrius ជាតន្ត្រីករម្នាក់ដែល Florentine ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោមផលិតតន្ត្រី, សំឡេងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្អែកលើការលាយបញ្ចូលគ្នានៃការមួយញៀន, តន្ត្រីអេឡិចត្រូនិនិងបទភ្លេងដែលភាគច្រើនជាជាតិស្អិត Gluten. ផលិតផលនេះត្រូវបានបង្ហាញបទចម្រៀងនិងការលំបាកក្នុងការរំលាយអាហារ.