பணிமனையில்

பணிமனையில்
€0.50
Genre(s):
ஆல்பம்(s):
Duration: 02:56 Year: 2015
  • Description

 

Una bella giornata in officina, rappresentata da sonorità Korg con contributo di FL Studio 8, il tutto registrato su Cakewalk Sonar 8.3

A beautiful day at the factory, represented by sounds with Korg contribution of FL Studio 8, all recorded on Cakewalk Sonar 8.3

Print Friendly, PDF & Email
.
ஆண்ட்ரூ

About ஆண்ட்ரூ

Andrius è un musicista fiorentino che produce musica diuretica, அவரது ஒலி சைக்டெலியா ஒரு கலவையாக அடிப்படையாக கொண்டது, மின்னணு இசை மற்றும் மெல்லிசை பெரும்பாலும் பசையம். பொருட்கள் இசை டிராக்குகள் மற்றும் செரிமான சிரமங்களை இது சுட்டிக் காட்டப்படுகிறது.