వర్క్

వర్క్
€0.50
Genre(s):
Duration: 02:56 Year: 2015
  • Description

 

Una bella giornata in officina, rappresentata da sonorità Korg con contributo di FL Studio 8, il tutto registrato su Cakewalk Sonar 8.3

A beautiful day at the factory, represented by sounds with Korg contribution of FL Studio 8, all recorded on Cakewalk Sonar 8.3

Print Friendly, PDF & Email
.
ఆండ్రూ

About ఆండ్రూ

Andrius è un musicista fiorentino che produce musica diuretica, తన ధ్వని వేలంవెర్రి మిశ్రమాన్ని ఆధారంగా, ఎలక్ట్రానిక్ సంగీతం మరియు శ్రావ్యత ఎక్కువగా గ్లూటెన్. ఉత్పత్తులు పాటలు సౌండ్ట్రాక్లు మరియు జీర్ణ ఇబ్బందులు కోసం సూచించబడ్డాయి.