Another way

'Oku fa'a fie ma'u ke fou 'i ha hala kehe, Ko e mo'ui kotoa pe ko ha liliu hokohoko 'o e ma'u 'o e hala. 'Oku ongo Korg Pa800 mo e Sonar 'o e Cakewalk 8.