Haohaoa 'o e fakapo'uli

Hili 'a e lelei 13 ngaahi ta'u 'o e toenga, Toe kamata he Andrius hono loki hiki faiva iiki. Kuo liliu 'a e taimi mo e hiki 'o e ngaahi halanga 'oku faka'ilekitulonika 'i he Sonar 8 e Cakewalk. Kipooti 'o e Solton Ms50 mo e ngaahi ongo Cakewalk.

Puoi acquistare un brano oppure tutto l’album