Talanoa fungani 'i he fonua ia ko 'Anetatikaa

'Oku fihia 'a e vaka foa 'aisi 'i Antarctica, ki he l #8217; #8217; f & e kau kauvaka pea 'oku 'ikai ha me'a ke fai, Kapau 'oku 'ikai ke ke tatali ki he fakahaofi. Lolotonga, Na'e kamata 'a e tokotaha ta piano va'inga ha ngaahi konga. (2016)