Đi du lịch đến cơn bão

Non potrai ascoltarlo interamente senza acquistarlo.
Đi du lịch đến cơn bão
€ 0.20
album(s):
Year: 2014
  • Description

Oramai siamo dentro la tempesta, l’unica cosa da fare è uscirne quanto prima, ma per uscirne c’é da viaggiare ancora molto.

In thân thiện, PDF & E-mail
.
Andrew

Trong khoảng Andrew

Andrius là một nhạc sĩ Florentine người sản xuất âm nhạc lợi tiểu, âm thanh của mình dựa trên sự kết hợp của psychedelia, âm nhạc điện tử và giai điệu chủ yếu là gluten. Các sản phẩm được chỉ định cho những bài hát nhạc nền và những khó khăn về tiêu hóa.