xưởng

xưởng
€ 0.50
Genre(s):
album(s):
Duration: 02:56 Year: 2015
  • Description

 

Una bella giornata in officina, rappresentata da sonorità Korg con contributo di FL Studio 8, il tutto registrato su Cakewalk Sonar 8.3

A beautiful day at the factory, represented by sounds with Korg contribution of FL Studio 8, all recorded on Cakewalk Sonar 8.3

In thân thiện, PDF & E-mail
.
Andrew

Trong khoảng Andrew

Andrius là một nhạc sĩ Florentine người sản xuất âm nhạc lợi tiểu, âm thanh của mình dựa trên sự kết hợp của psychedelia, âm nhạc điện tử và giai điệu chủ yếu là gluten. Các sản phẩm được chỉ định cho những bài hát nhạc nền và những khó khăn về tiêu hóa.