קומט דער שטורעם

דאָ קומט דער שטורעם, און איינער נאָך דעם אנדערן וועט קומען די לידער, ווי האָגל אויף די קעפּ דיין.
לאָודנעסס קאָרג פּאַ800 מיט מינימאַל טייל פון סאָנאַר. La raccolta segue il precedente lavoroאַנטי-גלער“, sul quale Andrius non aveva riposto troppo impegno.