ילעקטראָוד

Collezione di brani prodotti dal 1994 al 1996

Raccolta di brani Elettronici prodotti da Andrius tra il 1994 און 1996. Strumentazione totalemente Hardware: Roland Mv30 – Korg M3R – Roland S50 – Peavey Specrum Organ. Per lunghi anni questo LP è rimasto in un cassetto, per essere pubblicato finalmente nell’ottobre 2013

  1. אויג ענדרו Firenze 4:16
  2. דזשינאַ אין מאָסקאָוו ענדרו Firenze 2:39
  3. זאַז מאַשין ענדרו Firenze 1:58
  4. אַנטלויפן פון Florence ענדרו Firenze 1:47
  5. די מאַשין פאַבריק ענדרו Firenze 2:23
  6. עקס Emerson ענדרו Firenze 2:47